Välj en sida

PLP - Lars Postrup

Projektkonsult inom byggbranschen med uppdrag som projektledare åt beställaren, nyckelfärdig byggnad, rådgivare, byggledare, projektringsledare, installationssamordnare m.m.

Hjälper Dig med Ditt byggprojekt!

PLP Tjänster
PLP Projektkonsult Lars Postrup AB bildades 2008. PLP arbetar som projektkonsult med projektledning, projekteringsledning, projektsamordning samt byggledning mm. PLP arbetar även som projektkonsult vid VVS-projekt.

PLP arbetar både som projektledare där vi leder projektet tillsammans med beställaren från första tanke på byggnation till nyckelfärdig byggnad, till att vara en del i en större projektorganisation som exempelvis att vara rågivare i tidiga skeden, projektringsledare, installationssamordnare eller byggledare.

PLP har även kompetens att tillsammans med beställaren ta fram ritningar i AutoCAD miljö som används i det vidare projektet tillsammans med projektörer och eventuellt arkitekter.

PLP kan även hjälpa till med byggarbetsmiljösamordning, både i planerings- och projekteringsskedet samt i utförandeskedet (BAS-P och BAS-U). Lars Postrup har mångårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor och har erforderlig utbildning enligt kraven i AFS 2008:16.

PLP hjälper gärna till med dina besiktningar där jag tar med biträdande besiktningsmän i den omfattning som krävs, antingen via mitt kontaktnät eller de som beställaren önskar.

PLP har kompetensen och viljan att hjälpa Dig med Dina behov!

Tveka inte att kontakta Lars Postrup på 0705-400 757 eller lars@plp.nu

Kontakt

PLP Projektkonsult Lars Postrup AB 

Vitsippevägen 3
311 33 Falkenberg

Mobil: 0705-400 757
Mail: lars@plp.nu
Web: www.plp.nu

Org. nr: 556759-7983

Plusgiro nr: 47 49 30-5
PLP innehar F-skattebevis

Formulär

2 + 6 =